پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های R.E.Z.A

403
پاسخها
49
پاسخهای برگزیده
0 رای ها
پاسخ داده شد 2 روز پیش
Never mind! OR don't worry about it used to tell someone not to worry about something because it ...
1 رای
پاسخ داده شد 2 روز پیش
In days of old they cared nothing for us!they treated us as if we'd been an extra mouth to feed. ...
2 رای ها
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
UNLOAD SOMETHING ON SOMEONE این اصطلاح &#15...
1 رای
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
UNLOAD SOMETHING ON SOMEONE to express strong feelings or worries EXAMPLE: He's just unloading ...
0 رای ها
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
شما اگه دنبال یه &#16...
1 رای
پاسخ داده شد 1 هفته پیش
Dreams are free
2 رای ها
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
Picture yourself driving/being on a round road during/in your lifetime/for the whole of your life ...
3 رای ها
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
Wearing the clothes can enrich/enhance/improve your personality. Clothes express, reflect, reveal...
0 رای ها
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
اگه منظورتون من&#1601...
4 رای ها
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
BE SOMEONE/SOMEBODY Definition:A person of importance to be or feel important. examples: 1.She'...
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
That joke was in very poor/bad taste(MORE COMMON) این اول&#1...
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
That joke was in very poor/bad taste(MORE COMMON) این اول&#174...
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
To plow/plough the sand Definition: to do something that seems futile...To busy oneself in a way ...
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
Thee the heavens, thee the soul, and all the rest is nought. thee the all treasure I ev'r hast wh...
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
literaly/formal/archaic be wont to do sth he was wont to arise at 5.30 every morning. sons wont...
0 رای ها
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
داغ دل کسی رو تاز&#16...
1 رای
پاسخ داده شد 2 هفته پیش
کار راه انداز اگ&#160...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
you are so impetuous! be patient. Don't be precipitate! have some patience.
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
Human/Man's vision goes dark/black. I feel light-headed and my vision fades to/goes dark/black. ...
1 رای
پاسخ داده شد 3 هفته پیش
something about your face is distinctly/extremely/very familiar but I can't recollect where I had ...
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...