پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های R.E.Z.A

373
پاسخها
46
پاسخهای برگزیده
1 رای
پاسخ داده شد 2 ماه پیش
What relevance does that point have to what we have been talking about? what relevance does this ...
0 رای ها
پاسخ داده شد 2 ماه پیش
we are sorry to inform you that your bank credit/account is being temporarily/permanently suspende...
2 رای ها
پاسخ داده شد 2 ماه پیش
LAY SB/S.TH ON THE LINE or PUT SB/S.TH ON THE LINE Definition: to risk losing your life, your job...
1 رای
پاسخ داده شد 2 ماه پیش
It means Eileen would do anything unashamedly and won't be ashamed to do it. ال&#1740...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
Isfahan apart do u wanna go somewhere else? Outside of Isfahan, do you wanna see the other cities...
0 رای ها
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
float sb's boat whatever floats your boat هر جور با&#15...
2 رای ها
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
My only concern is your well-being/wellness (in the coming days understand that my only co...
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
I'm haunted by the humdrum existence OR life. the humdrum of my life/the monotony of life haunts ...
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
O' God the eye-beam of my seeing is lost and I'm sightless/blinded
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
I'll accept all your troubles and may all of your troubles be mine.
1 رای
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
Water has gone in the(=my) phone. Water has gotten inside/into the phone.
1 رای
پاسخ داده شد 4 ماه پیش
به نظر بنده به "کو&#1...
1 رای
پاسخ داده شد
END OF(Slang) definition = something you say to tell someone that you have made a final decision ...
0 رای ها
پاسخ داده شد
FREEZE SB OUT سرد برخورد کر&#1...
1 رای
پاسخ داده شد سپتامبر 20, 2019
به نظز بنده معنی "&#1...
3 رای ها
پاسخ داده شد سپتامبر 20, 2019
این اصطلاح واسه &#160...
2 رای ها
پاسخ داده شد سپتامبر 10, 2019
I CAN NOT IMAGINE ANYTHING WORSE! دیگه بهتر &#1575...
0 رای ها
پاسخ داده شد آگوست 31, 2019
As far as I can recollect To the best of my recollection  
1 رای
پاسخ داده شد آگوست 29, 2019
به نظر من سر کسی ر&#1...
0 رای ها
پاسخ داده شد آگوست 29, 2019
It's contingent on/upon the people's point of view. It comes down to............................ ...
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...