پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های facebook

145
پاسخها
25
پاسخهای برگزیده
4 رای ها
پاسخ داده شد ژانویه 2, 2014
All's fair in love and war something that you say which means behaviour that is unpleasant or not...
3 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 29, 2013
A fist bump (also called dap, pound, fist pound, bro fist, spudding, fo' knucks, box, Bust, pound...
3 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 29, 2013
به وظیفه خود عمل &#17...
0 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 29, 2013
Not 100% sure age-cheat Age fraud Age fabrication Age falsification    
0 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 28, 2013
I took second place in the match.
3 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 28, 2013
bad breath ˌbad ˈbreath [bad breath] noun uncountable breath that smells unpleasant...
2 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 28, 2013
Adjective: tousled taw-zuld or taw-s(u)ld In disarray; extremely disorderly "a bed with tousled she...
5 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 28, 2013
See: ************************************************* gesundheit ge·sund·heit B...
0 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 27, 2013
Howdy Ali, (one of my best friends)   For my money, If there is a need to down-vote, others...
0 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 27, 2013
نگران شدن ،نارا&#1581...
7 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 27, 2013
fait accompli fait ac·com·pli [fait accompli faits accomplis] BrE [ˌfeɪt...
3 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 27, 2013
be/feel/look etc yourself to be or appear to be in your normal mental or physical state Take a re...
0 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 27, 2013
با لحنی بی طعنه پ&#15...
0 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 27, 2013
انگارکه ناخواسته پرسید. "چرا؟"
-1 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 26, 2013
[the Holy Shrine of] Imam Reza (A.S.) ************************************** Reference: Google i...
1 رای
پاسخ داده شد دسامبر 24, 2013
next/second/to last   the last but one idiom(US also the next to last) the one before the...
2 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 24, 2013
I'm not that lucky!
0 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 22, 2013
Hi. I have almost all English to English dictionaries installed on my PC but "Webster's New Third ...
0 رای ها
پاسخ داده شد دسامبر 21, 2013
یهویی برداشت کر&#1583...
1 رای
پاسخ داده شد دسامبر 21, 2013
سلام . شب یلدای "خودت" مبارک!
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...