پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های zohreh.sh

27
پاسخها
1
پاسخ برگزیده
0 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 25, 2013
"get something off one's chest" as meaning "to relieve one's mind by making a statement or confessi...
2 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 23, 2013
Sweep out the house of friends and do not knock at the door of foes
0 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 23, 2013
He has a hand in high places
3 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 22, 2013
You see nothing, You hear nothing  شتر دیدى , &#1606...
0 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 22, 2013
You can't ride a camel bent overشتر سواری د&#...
2 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 18, 2013
get the hang of sthیعنی اینکه بد&...
1 رای
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
1. Making goof 2. A) Put in a good word for me.   B) Give a good word for me. 3...
2 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
Local anesthesiaهوشبری (بیهوش&#17...
0 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
اصل مطلب را گذاش&#157...
0 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
مثل خر تو گل ماند&#16...
1 رای
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
لفت و لعاب دادن - س&#...
4 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
له و لورده کردن Beat to a j...
0 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
to bring down the house
0 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
خرمگس‌ معرکه‌ Killjoy &#...
2 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
don't bite off more than you can chew
1 رای
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
get the hang of something
1 رای
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
لجن مالcovered with mudput to shamedisgracedلج&#160...
2 رای ها
پاسخ داده شد نوامبر 16, 2013
A good beginning makes a good ending
1 رای
پاسخ داده شد نوامبر 15, 2013
A bad penny always comes back
1 رای
پاسخ داده شد نوامبر 15, 2013
بزرگترین معامله...
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...