پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پرسش های amirrajayi


336
پرسشها
52
پاسخهایی که شما بر گزیدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
اکتبر 12, 2015
+2 امتیاز
2 پاسخ
اکتبر 12, 2015
+2 امتیاز
1 پاسخ
اکتبر 12, 2015
+1 رای
1 پاسخ
اکتبر 12, 2015
+4 امتیاز
2 پاسخ
اکتبر 12, 2015
+2 امتیاز
2 پاسخ
اکتبر 12, 2015
+2 امتیاز
1 پاسخ
+1 رای
2 پاسخ
اکتبر 12, 2015
–4 امتیاز
0 پاسخ
–2 امتیاز
0 پاسخ
اکتبر 12, 2015
+1 رای
2 پاسخ
+2 امتیاز
2 پاسخ
اکتبر 11, 2015
+1 رای
1 پاسخ
+2 امتیاز
5 پاسخ
اکتبر 11, 2015
+2 امتیاز
2 پاسخ
+2 امتیاز
2 پاسخ
اکتبر 11, 2015
+2 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...