پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

کاربر Maryam Tavakoli

فعالیت های اخیر

4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
پاسخ داد
+10
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
نظر داد
 
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
نظر داد
 
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
نظر داد
 
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
نظر داد
 
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
4
سال
پیش
سوال پرسید
+1
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...