پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

کاربر darioushkabir

فعالیت های اخیر

11
ماه
پیش
سوال پرسید
+1
1
سال
پیش
سوال پرسید
+1
1
سال
پیش
نظر داد
 
1
سال
پیش
نظر داد
 
1
سال
پیش
سوال پرسید
+1
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
نظر داد
 
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
نظر داد
 
1
سال
پیش
نظر داد
 
1
سال
پیش
نظر داد
 
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
نظر داد
 
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
پاسخ داد
+10
1
سال
پیش
سوال پرسید
+1
2
سال
پیش
سوال پرسید
+1
2
سال
پیش
سوال پرسید
+1
2
سال
پیش
سوال پرسید
+1
2
سال
پیش
نظر داد
 
2
سال
پیش
سوال پرسید
+1
2
سال
پیش
پاسخ داد
+10
2
سال
پیش
پاسخ داد
+10
2
سال
پیش
نظر داد
 
2
سال
پیش
پاسخ داد
+10
2
سال
پیش
پاسخ داد
+10
2
سال
پیش
نظر داد
 
2
سال
پیش
نظر داد
 
2
سال
پیش
پاسخ داد
+10
2
سال
پیش
سوال پرسید
+1
2
سال
پیش
پاسخ داد
+10
2
سال
پیش
پاسخ داد
+10
2
سال
پیش
پاسخ داد
+10
2
سال
پیش
پاسخ داد
+10
2
سال
پیش
نظر داد
 
2
سال
پیش
نظر داد
 
2
سال
پیش
نظر داد
 
2
سال
پیش
سوال پرسید
+1
2
سال
پیش
پاسخ داد
+10
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...