سی‌ هزار پاسخ, هفت هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

پاسخ های silverman

800
پاسخها
62
پاسخهای برگزیده
2 رای ها
پاسخ داده شد 3 ماه پیش
Blood lipids (or blood fats) are lipids in the blood, either free or boun...
1 رای
پاسخ داده شد
به نظر دوستان : فع&#1...
0 رای ها
پاسخ داده شد
به پیشنهاد گوگل : I...
1 رای
پاسخ داده شد
dampen sb’s spirits (=make them feel less happy) a slap in the face
0 رای ها
پاسخ داده شد
I did think my computer had been infected by virus/malware.
1 رای
پاسخ داده شد
به نظر من هم دنیایی که توش زندگی میکنیم دنیای اطلاع و خبر داشتنه ، خبر رو اول انگلیسی و سپس اگه فارس
2 رای ها
پاسخ داده شد
heavy workload
0 رای ها
0 رای ها
پاسخ داده شد
to react to someone in the same way as they treat you : 1-reciprocate 2-back 3-give as good as ...
1 رای
پاسخ داده شد
fa·vou·ri·tis·m British English, favoritism American English /ˈfe...
1 رای
پاسخ داده شد
wink at something phrasal verb : زیر سبیلی ر...
3 رای ها
پاسخ داده شد
Homework checked Checked by your teacher
2 رای ها
پاسخ داده شد
دوستان تصحیح کن&#1606...
0 رای ها
پاسخ داده شد
Your employee/branch has withdrawn/taken out ...$ from my account wrongly/mistakenly.
1 رای
پاسخ داده شد
نام‌های دیگر[ویر...
0 رای ها
پاسخ داده شد
put off : to delay doing something or to arrange to do something at a later time or date, especia...
4 رای ها
پاسخ داده شد
. to make a crowd separate : اگه با زور ا&#1...
1 رای
پاسخ داده شد
He imitates. He is imitator.
0 رای ها
پاسخ داده شد
نمیشه بگیم : We have a Gordian knot.
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...