پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

0 امتیاز
828 بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (390 امتیاز)
بدون اینکه به  کلیت مساله خللی وارد شود (تو مسائل ریاضی)

لطفا خلق اثر نفرمایید!

اصطلاحی که تو متون ریاضی بکاربرده میشرو اگه میدونین بنویسین!

مرسی

1 پاسخ

+2 امتیاز
توسط (9.2k امتیاز)

What you are looking for is "Generality of sth/ some approach/ some algorithm, solution/ proof etc "

Here is how to use it:

Without affecting the generality of

Example 1:

It is worth noting that the use of OCCAM2 as description language, does not affect the generality of the proposed approach,

http://books.google.ca/books?id=PGMGa62x3m0C&pg=PA246&lpg=PA246&dq=without+%22the+generality+of+the+proposed+%22&source=bl&ots=WA9kHue_A0&sig=oTuqWn9wCPTrNF3Qx9H3NLGo-og&hl=en&sa=X&ei=voK8UtHmKI7roASDnICwCw&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=without%20%22the%20generality%20of%20the%20proposed%20%22&f=false

Example 2

without sacrificing the generality of the proposed methodology

http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29CO.1943-7862.0000312

Example 3:

.. the negative sign may be suppressed without affecting the generality of the solution

http://books.google.ca/books?id=ULVdGZmi9VcC&pg=PA478&lpg=PA478&dq=%22without+affecting+the+generality+of+the+solution%22&source=bl&ots=F89h_ImtG1&sig=Zv8Qu8MYTfEHglud4rsszPp6r7w&hl=en&sa=X&ei=OYK8UpA4w_qgBJ3zgJgG&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%22without%20affecting%20the%20generality%20of%20the%20solution%22&f=false

 

 

Side note:لطفا خلق اثر نفرمایید! was hilarious

توسط (390 امتیاز)
–1

tx,

2 ur side note:

Prevention is the surest form of cure!!!

(Prevention is better than cure)!!!

there r lots of creative and innovative English MASTERS here!

توسط (4.8k امتیاز)

Mr. Ali:

Creative and Innovative English MASTERS! Could you Pl. shed some light on it. What makes you say that?

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...