پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan
0 امتیاز
73 بازدید
در English to Persian توسط (1.2k امتیاز)

Although other chapters in this book provide an excellent consideration of
treatment methods, it is worth noting here some approaches that hold
special promise
for breaking the cycle of suppression and rumination.

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (286k امتیاز)
انتخاب شد توسط
 
بهترین پاسخ

excellent consideration توجه / بررسی / ملاحظه ی  بسیار خوب / عالی

it is worth noting here some approaches that hold special promise در اینجا ذکر چند دیدگاه/ روش که مؤیدِ / نویدگرِ / متعهد به / در برگیرنده ی ........می باشند سودمند/ مفید فایده است.ئ

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...