پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan
+3 امتیاز
1.7k بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (2.5k امتیاز)
جمله شاکیانه "پس کی نوبت من میشه؟" به انگلیسی چی میشه؟

2 پاسخ

+3 امتیاز
توسط (1.1k امتیاز)
انتخاب شد توسط
 
بهترین پاسخ

Is it my turn yet?!

When is it ever gonna be my turn?!

'Yet' and 'ever' make the questions more intense.

توسط (11.4k امتیاز)
نمایش مجدد توسط
+1

u beat me to it :-) You couldn't ever say it more native than that. +1 

توسط (2.5k امتیاز)

Would you mind answering my question below?

توسط (1.1k امتیاز)
نمایش مجدد توسط

Thanks :-)

توسط (2.5k امتیاز)

What does this one mean: "when would/does it turn to me?"

توسط (11.4k امتیاز)
+2

Let me explain I hope grafist119 doesn't mind. 'When would/does it turn to me' doesn't mean anything here. You can say 'when would it be my turn?" but this actually sounds more polite! It means 'I understand today is a busy day but I just wonder when my turn is'

0 امتیاز
توسط (20.9k امتیاز)
بازنگری شد توسط

When will my turn come?

.تُن صدا مهمه

"When would be my turn?" or "When it turns to me?"

توسط (2.5k امتیاز)

What about this: "When would be my turn?" or "When it turns to me?"

توسط (20.9k امتیاز)

Thanks for the suggestions, I'll include them in my answer.

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...