پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

Stake (v,n)

+1 رای
75 بازدید
سپتامبر 29, 2016 در English to Persian توسط silverman (28,472 امتیاز)

ترجمه جمله زیر :

I’d stake my life on it

و اگه ممکنه معانی مهم و کاربردی کلمه Stake که واقعا به نظرم زیاد و گیج کنندس رو بگید .

2 پاسخ

+2 امتیاز
پاسخ داده شد سپتامبر 29, 2016 توسط Parisa.Amd (12,864 امتیاز)
بازنگری شد سپتامبر 29, 2016 توسط Parisa.Amd

حاضرم زندگیم رو روی اون شرط ببندم./حاضرم جونم رو سر اون شرط بندی کنم.

"از اطمینان زیاد به چیزیکه حقیقت داره"

معانی مختلف:

http://dictionary.abadis.ir/Word/EnToFa/S/Stake/

0 امتیاز
پاسخ داده شد سپتامبر 29, 2016 توسط Behrouz Bozorgmehr (244,907 امتیاز)

مطمئنم با مثالهای زیر از وبستر با معانی مختلف آن در جمله ها و موقعیتهای مختلف بخوبی آشنا می شوید :

have a stake in sth
if you have a stake in something, you will get advantages if it is successful, and you feel that you have an important connection with it
Young people don't feel they have a stake in the country's future.
MONEY RISKED】 [C]
money that you risk as the result of a horse race, card game etc
For a dollar stake, you can win up to $1,000,000.
high stakes
a)
if the stakes are high when you are trying to do something, you risk losing a lot or it will be dangerous if you fail
Climbing is a dangerous sport and the stakes are high .
b) if the stakes are high when you are doing something such as playing a card game, you risk losing a lot of money
We're playing for high stakes here.

 
stake 2
to risk losing something that is valuable or important to you on the result of something
stake sth on sb/sth
Kevin is staking his reputation on the success of the project.
Jim staked his whole fortune on one card game.
I'd stake my life on it
spoken used when saying that you are completely sure that something is true, or that something will happen
I'm sure that's Jesse - I'd stake my life on it.
 

پرسشهای مرتبط

+1 رای
1 پاسخ 83 بازدید
دسامبر 7, 2016 در English to Persian توسط Aidaglass (18,113 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 36 بازدید
آگوست 16, 2016 در English to Persian توسط silverman (28,472 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 66 بازدید
فوریه 10, 2016 در پیشنهاد و همفکری توسط Ali Karimian (22,844 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 54 بازدید
در English to Persian توسط h.shiva (6 امتیاز)
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...