پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

Unlike those who wanted to identify

+1 رای
40 بازدید
دسامبر 30, 2016 در English to Persian توسط Aidaglass (15,278 امتیاز)

Unlike those who wanted to identify the crucial component of faith as heartfelt affirmation, with deeds a secondary result, the Mu‛tazilites insisted that faith cannot exist without works. 

2 پاسخ

+1 رای
پاسخ داده شد دسامبر 30, 2016 توسط Behrouz Bozorgmehr (201,400 امتیاز)
بازنگری شد دسامبر 30, 2016 توسط Behrouz Bozorgmehr
 
بهترین پاسخ
برخلافِ آنهاییکه می خواستند تصدیق قلبی را بعنوان جزء / مولفه یِ اصلی ایمان و کردار (انسان) را بصورت یک نتیجه یِ ثانویه قلمداد کنند , Mu‛tazilites بر این نکته که ایمان بدون کردار / اَعمال نمی تواند وجود داشته باشد اصرار (می) ورزیدند. / پافشاری (می) کردند.

............................................................................................... اصرار (می)  ورزیدند / پافشاری (می) کردند که بدون کردار / اَعمال , ایمان نمی تواند وجود داشته باشد. / که ایمان بدون عمل نمی تواند وجود داشته باشد.
+1 رای
پاسخ داده شد دسامبر 30, 2016 توسط Mahmoud Amini (10,753 امتیاز)
بر خلاف آنها که می خواستند مولفه مهمِ ایمان را همان تصدیق قلبی [قلمداد] و اَعمال را نتیجه ای ثانویه معرفی کنند، معتزله مُصِر بودند که ایمان نمی تواند بدون عمل وجود داشته باشد.

معتزله: پیروان مسلکی به نام اعتزال، که یک مسلک خاص کلامی است.

پرسشهای مرتبط

0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
اکتبر 31, 2016 در English to Persian توسط ali khodadad (3,458 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 96 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
4 هفته پیش در English to Persian توسط joseph007 (13 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...