پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

+3 امتیاز
487 بازدید
در فارسی به انگلیسی توسط (2.5k امتیاز)
موندم تو معذوریت

4 پاسخ

+5 امتیاز
توسط (38.9k امتیاز)

Maybe this:

I couldn't bring myself to say No, so I accepted ( doing) it/that

 

توسط (2.5k امتیاز)

Nice one +

0 امتیاز
توسط (12.7k امتیاز)

Hi

Maybe : stand on ceremony

http://goo.gl/ZiYKAH

http://goo.gl/YIgj53

But I'm not sure if it's correct in this context or not.

0 امتیاز
توسط (16.2k امتیاز)
resign yourself to sth

to make yourself accept something that you do not like because you cannot change it

I resigned myself to saying YES!

0 امتیاز
توسط (58.9k امتیاز)

I did not want to accept, but I was (put) on the spot and I said yes.

I did not want to accept, but being on the spot, I said yes.

I did not want to accept, but put on the spot, I said yes.

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...