پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan
+1 رای
2.7k بازدید
در پیشنهاد و همفکری توسط (186 امتیاز)

1) be the spitting image of sb

Ex: Josie is the spitting image of her granny at the same age.

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/be-the-spitting-image-of-sb

 

2) be a dead ringer for sb /sth

Ex: He's a dead ringer for Bono from U2 - people often come up to him in the street and ask for his autograph.

http://idioms.thefreedictionary.com/be+a+dead+ringer+for

 

3) As alike as two drops of water

4) chip off the old block

بیشتر برای شباهت پسر به پدر گفته میشود

 

 

توسط (67.8k امتیاز)

سلام

البته موارد گفته شده، اصطلاحاتی هستند که برای گفتن "شبیه بودن" به کار می روند و نه ترجمه ی آن. با تشکر

2 پاسخ

+2 امتیاز
توسط (29.9k امتیاز)

be like two peas in a pod

+2 امتیاز
توسط (12.7k امتیاز)

Hi

1. to be alike: My sister and I do not look alike.

http://www.thefreedictionary.com/alike

2. resemble: She closely resembles her sister.

http://www.thefreedictionary.com/resembles

3. take after someone: Your daughter doesn't take after you at all.

http://idioms.thefreedictionary.com/take+after

4. look like: That photograph doesn't look like her at all.

http://www.thefreedictionary.com/look+like

5. similar: The brothers look very similar.

http://www.thefreedictionary.com/similar

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...