پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

اصطلاحات فارسی انگلیسی ترجمه - مرجع زبان ایران

0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
46 دقیقه پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
47 دقیقه پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
8 ساعت پیش در English to Persian توسط englishabc (11.1k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
9 ساعت پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
12 ساعت پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط Kkiimmiiaa (6 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط englishabc (11.1k امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ 19 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط englishabc (11.1k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 8 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 9 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 6 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
1 روز پیش در English to Persian توسط parastoo (6.0k امتیاز)
کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...